ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

جنجال مرد 70 ساله زن نما با شخصیت جنسی در فیسبوک (تصاویر)

جنجال مرد 70 ساله زن نما با  شخصیت جنسی در فیسبوک (تصاویر)

در این بخش با مردی آشنا می شوید که تمام بدن او پوشیده از ماسک و به گفته خود پوشش لاستیکی زنانه است تنها بخاطر این که نمی خواهد به عنوان یک پیرمرد دیده شود!! ادامه اقدام جالب این مرد را در همین بخش دنبال کنید.
مردی شگفت انگیز با 70سال سن برای مخفی کردن سن خود از پوشش های پلاستکی یا ماسک های زنانه استفاده می کند! به گزارش نازوب این مرد به نام رابرت در نیوپورت بیج،کالیفرنیا با دختر 19 ساله خودزندگی می کند . این مرد اعتراف کرد به مدت 12 سال است که با پوشیدن لباس های تنگ وماسک های تطبیق دهنده و شبیه زنان زندگی می کند.
رابرت می گوید شماهیچ گاه مرا یک مرد 70 ساله نمی بینید تنها از کلیپی که از این مرد گرفته شده به طور ناگهانی تصویری نه چندان روشن  از او در آینه حمام گرفته شده است. که در حال تهیه ماسک هایی است که می خواهداستفاده کند. او می گوید من با این پوشش سن واقعی خود را مخفی می کنم و گاه نیز به دنبال دختران می روم و آنها به طور هیجان انگیز مرا مثل یک زن می بینند.
رابرت که نه نام واقعی، نه چهره واقعی خود رانشان داد اما در فیس بوک و جایی به طور منظم از عکس های او به عنوان شری در آرایه ای از شمار جنسی نام برده شده است.

 

جنجال مرد 70 ساله زن نما با  شخصیت جنسی در فیسبوک (تصاویر)

مرد زن نمای جنجالی

جنجال مرد 70 ساله زن نما با  شخصیت جنسی در فیسبوک (تصاویر)

مرد زن نمای جنجالی

جنجال مرد 70 ساله زن نما با  شخصیت جنسی در فیسبوک (تصاویر)

مرد زن نمای جنجالی

جنجال مرد 70 ساله زن نما با  شخصیت جنسی در فیسبوک (تصاویر)

مرد زن نمای جنجالی

جنجال مرد 70 ساله زن نما با  شخصیت جنسی در فیسبوک (تصاویر)

مرد زن نمای جنجالی

جنجال مرد 70 ساله زن نما با  شخصیت جنسی در فیسبوک (تصاویر)

مرد زن نمای جنجالی

جنجال مرد 70 ساله زن نما با  شخصیت جنسی در فیسبوک (تصاویر)

مرد زن نمای جنجالی

 


مطالب داغ چند روز گذشته