ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

مردها احمق تر از زن ها هستند (عکس)

مردها احمق تر از زن ها هستند (عکس)

در یک بررسی و تحقیق جدید به این نتیجه رسیدند که مردها در انجام کارهایشان دست به اقدامات عجیب و احمقانه نسبت به زن ها می زنند!  در این تحقیق مشخص شد مردان بیشتر حاضر به ریسک هستند و بیشتر از زن ها صدمه می بینند، بیشتر دچار حادثه می شوند و در کل زودتر جان شان را از دست می دهند. این نتایج در بررسی تعداد برندگان جایزه «داروین» به دست آمد که معلوم شده بیشترشان مردان هستند.

 

مردها احمق تر از زن ها هستند (عکس)

جایره داروین به کسانی داده می شود که احمقانه ترین کارها را انجام می دهند و خود به دست از این دنیا می روند. برای مثال آخرین جایزه به دزدی داده شد که قصد داشت یک طناب فولادی از آسانسور بدزدد، خودش زیر آن آسانسور گیر افتاد و جانش را از دست داد.

 

مردها احمق تر از زن ها هستند (عکس)

به گزارش نازوب، محققان 318 نفر را که بین سال های 1995 و 2014 جایزه داروین را دریافت کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند. آنها مشاهده کردند که از این 318 نفر تنها 36 نفر زن هستند. پژوهشگران همچنان می گویند که آمادگی مردها برای انجام کارهای احمقانه از این امر هم نشأت می گیرد که آنها علاقه به خودنمایی دارند و می خواهند توانایی های خود را به دیگران نشان دهند.

 

 

 برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته