زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)
یک مرد ژاپنی در ایده و ابتکاری بسیار عجیب و خنده دار در هوای سرد توجه همه رسانه ها را به خود جلب کرد. او کاملا برهنه شد و به طور عجیبی خود را در یک ژاکت بافتنی جای داد و در هوای سرد در خیابان ها شروع به راه رفتن کرد.
او با این شرایط تمامی کارهای خودرا بدون این که از دست های خود استفاده کند تنها با دو پای خود انجام می دهد. او که همانند یک مرغ در خیابان ها راه می رود مردم را متعجب کرده است. او می گوید من پول برای خرید لباس گرم ندارم و این ابتکار به ذهن من رسید تا این لباس بتوانم همه جای بدنم را گرم کنم!!!!!

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی خنده دار مرد برهنه ای در یک لباس بافتنی

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی خنده دار مرد برهنه ای در یک لباس بافتنی

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی خنده دار مرد برهنه ای در یک لباس بافتنی

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی خنده دار مرد برهنه ای در یک لباس بافتنی

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی خنده دار مرد برهنه ای در یک لباس بافتنی

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی خنده دار مرد برهنه ای در یک لباس بافتنی

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی خنده دار مرد برهنه ای در یک لباس بافتنی

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی خنده دار مرد برهنه ای در یک لباس بافتنی

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی خنده دار مرد برهنه ای در یک لباس بافتنی

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی خنده دار مرد برهنه ای در یک لباس بافتنی

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی خنده دار مرد برهنه ای در یک لباس بافتنی

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی خنده دار مرد برهنه ای در یک لباس بافتنی

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی خنده دار مرد برهنه ای در یک لباس بافتنی

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی خنده دار مرد برهنه ای در یک لباس بافتنی

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی خنده دار مرد برهنه ای در یک لباس بافتنی

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی خنده دار مرد برهنه ای در یک لباس بافتنی

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی خنده دار مرد برهنه ای در یک لباس بافتنی

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی خنده دار مرد برهنه ای در یک لباس بافتنی

زندگی باورنکردنی مرد برهنه ای در یک ژاکت بافتنی!! (تصاویر)

زندگی خنده دار مرد برهنه ای در یک لباس بافتنیبرچسبها:

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته