ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

حجاب دیدنی خانم اروپایی در جماران (عکس)

حجاب دیدنی خانم اروپایی در جماران (عکس)

حجاب این خانم اروپایی در مجتمع فرهنگی هنری جماران؛ هیئت خیرین اروپایی که به دعوت کمیته امداد امام خمینی(س) در ایران به سر می برد، با حضور در جماران از بخشهای مختلف مجتمع فرهنگی و هنری جماران بازدید کردند.

 

 

حجاب دیدنی خانم اروپایی در جماران (عکس)

حجاب دیدنی خانم اروپایی در جماران (عکس)

جماران


مطالب داغ چند روز گذشته