ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

باورنکردنی از بازسازی صورت سوخته این زن با تاتو (عکس)

باورنکردنی از بازسازی صورت سوخته این زن با تاتو (عکس)

نازوب، ماجرای خانمی به نام بسمه حمید که از استقامت باورنکردنی برخوردار است. او درزمانی که تنها دو سال داشت بر اثر یک حادثه نیمی از صورت و قسمت هایی از بدنش دچار سوختگی شد.

 

او از همان کودکی برای درمان پوست صورت و بدن توسط پدر و مادرش اقدام کرد اما به نتیجه ای نرسید تا این که بعد از چندین سال با اراده ای که داشت بالاخره توانست به کمک یک پزشک با روش خالکوبی یا همان تاتو به طور باورنکردنی صورت خودرا ترمیم کند.

 

این خانم پزشک هنرمند باروش پارا شبیه سازی کرده و قسمت های روشن پوست صورت را با کرم های مخصوص همانند تاتو ابرو پر کرد و توانست این پوست سوخته شده و از بین رفته را بازسازی کند!

 

 

باورنکردنی از بازسازی صورت سوخته این زن با تاتو (عکس)

باورنکردنی از بازسازی صورت سوخته این زن با تاتو (عکس)

باورنکردنی از بازسازی صورت سوخته این زن با تاتو (عکس)


مطالب داغ چند روز گذشته