ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

رژلب روی لباس پورعلی گنجی پس از گل زدن! عکس

رژلب روی لباس پورعلی گنجی پس از گل زدن! عکس

رنگی شدن لباس پورعلی گنجی بخاطربوسه ها بعد از گل زدن توسط تماشاچیان!

 

پور علی گنجی بعد از به ثمر رساندن گل مقابل تیم عراق به طرف تماشاگران رفت و هواداران او را در آغوش گرفتند. که بعد از بازگشت به زمین لباس او کاملا صورتی شده بود .

 

رژلب روی لباس پورعلی گنجی پس از گل زدن! عکس

رژلب روی لباس پورعلی گنجی پس از گل زدن! عکس


مطالب داغ چند روز گذشته