فرشتگان

درك مجازى مزه ها با یك الكترود نیمه رسانا!!

مجموعه : علمی
درك مجازى مزه ها با یك الكترود نیمه رسانا!!
علمی و فناوری
شاید براى شما هم اتفاق افتاده باشد در حال دیدن یك فیلم یا كارتون دلتان بخواهد مزه خوراكى و غذایى كه بازیگران در حال خوردن آن هستند را بچشید. در همین راستا، محققین دانشگاه سنگاپور الكترودى را طراحى كرده اند كه به صورت ابتدایی، این امكان رویایى را به تماشاگران مى دهد تا مزه غذاها و خوراكى هاى موجود در فیلم ها و كارتون ها را به صورت مجازى بچشند.

عملكرد این الكترود به این صورت است كه با قرار گرفتن روى زبان، مى تواند هر چهار مزه شیرینى، شورى، تلخى و ترشى را شبیه سازى كند. به دنبال تغییرات دما سیگنال هایى تولید مى شوند و از طریق این الكترود بر روى زبان جارى شده و نواحى مختلف زبان را كه فضاهاى قابل تشخیص مزه ها هستند، مورد تحریك قرار مى دهند. كار كنترل این فرایند بر عهده نوعى نیمه رسانا است. این نیمه رسانا به الكترود اجازه مى دهد تا سریعا از گرمى به سردى و بالعكس تغییر وضعیت دهد.

اگرچه استفاده از این الكترود امن است و خطر انتقال الکتریسیته و یا هر شوك دیگرى را به دنبال ندارد، اما محققین در تلاش هستند تا آن را به محصولى كاربر پسندتر تبدیل كنند تا استفاده از آن براى كاربران علاقمند به حس مزه هاى مجازى راحت تر باشد.

شاید دیگر وقت آن رسیده باشد تا در افكار خود تصور كنید كه با داشتن این الكترود بتوان در برنامه هاى آموزش آشپزى و یا شیرینى پزى مزه غذاها را چشید. مزه استیك ها، سالاد ها، پاستاها و انواع همبرگرها و دسر هاى خوشمزه. از دیگر موارد كاربرد این سنسور مى توان به شبیه سازى مجازى مزه شیرین براى مبتلایان به بیمارى دیابت اشاره نمود. با این وجود نیاز این مبتلایان به صورت مجازى برطرف مى شود بدون آنكه سطح قند در خون به صورت حقیقى تغییر کرده باشد.

اعضاى این تیم از طرف دیگر بر روى طراحى نوعى آب نبات دیجیتالى كار کرده اند كه مى تواند به صورت مجازى طعم شیرین دلخواه بیماران دیابتى را تولید كند. شاید بتوان این طرح را شیرین ترین حقه دیابتى نامید!

از آنجا كه حس بویایى و لامسه در درك دقیق مزه ها بسیار دخیل است، به نظر مى رسد مرحله بعد توسعه این طرح كار در زمینه ملموس كردن جنس ها و بو ها به صورت مجازى باشد.


laghari
بیوگرافی هنرمندان