عکسی که اشک جهانیان را درآورد

عکسی که اشک جهانیان را درآورد

جنایت های تروریست های دنیا همیشه اشک همه را در آورد بی شک روزی پاسخ این همه ظلم و بی عدالتی را باید  بدهند.

 

ناله پدر فلسطینی که جنازه خونین دختر خردسالش را در آغوش گرفته و ناتوان به دور خود میچرخد و فریاد میکشد اشک هر بیننده ای را جاری میکند.

 

عکسی که اشک جهانیان را درآورد

عکسی که اشک جهانیان را درآورد

عکسی که اشک جهانیان را درآورد

عکسی که اشک جهانیان را درآورد


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

a