ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

صدها سوسک مرده و زنده در یک پیتزا فروشی (عکس)

مجموعه : اخبار گوناگون
صدها سوسک مرده و زنده در یک پیتزا فروشی (عکس)

دستگیری صاحب یک پیتزا فروشی بخاطر عدم رعایت بهداشت در مغازه ؛ یک پیتزا فروشی در بیرمنگهام انگلیس پس از کشف صدها سوسک مرده و زنده در این مکان توسط بازرسان تنها سه روز تعطیل شد!

 

بازرسان انگلیسی پس از دریافت گزارشاتی از نقض موارد بهداشتی در یک پیتزا فروشی در بیرمنگهام، صاحب این پیتزا فروشی را تنها 900 پوند جریمه کرد و پس از سه روز وی توانست مغازه اش را مجددا باز کند.

 

صدها سوسک مرده و زنده در یک پیتزا فروشی (عکس)

پس از بازرسی این پیتزافروشی صدها سوسک مرده و زنده در آشپزخانه این پیتزافروشی کشف شده بود.

 

صدها سوسک مرده و زنده در یک پیتزا فروشی (عکس)

صدها سوسک مرده و زنده در یک پیتزا فروشی (عکس)

صدها سوسک مرده و زنده در یک پیتزا فروشی (عکس)

پیتزافروشی و صاحبش


مطالب داغ چند روز گذشته