ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

رمان نویسی دخترکوچولوی معلول با یک پا (عکس)

مجموعه : اخبار گوناگون
رمان نویسی دخترکوچولوی معلول با یک پا (عکس)

همیشه خواستن توانستن است این دختر با معلولیت دست و پا باز هم دست از تلاش و انگیزه بر نمی دارد و با یک پای سالم خود تایپ می کند و رمان می نویسد.  حتما می دانید تایپ کردن با یک دست می تواند بسیار سخت و دردآور باشد حالا تصور آن را بکنید که کسی بخواهد یک مطلب را با یک پا تایپ نماید و این می تواند کابوس هر تایپیستی باشد.

 

رمان نویسی دخترکوچولوی معلول با یک پا (عکس)

“هو هوی یوان” دختر 21 ساله است که از بدو تولد با یک بیماری بسیار سخت دست و پنجه نرم می کند. تمام بدن وی تقریبا فلج است و تنها می تواند پای چپش وسرش را تکان دهد و حرکات محدودی در بدن داشته باشد.

 

رمان نویسی دخترکوچولوی معلول با یک پا (عکس)

وی با این وضعیت که بسیار سخت است تصمیم گرفت تا یک رمان تخیلی را بنویسد و تایپ کند. او به مدرسه نرفته است اما با کمک مادرش می تواند بخواند و بنویسد و حالا تایپ کردن با پایش را نیز آموخته است.

 

وی رمان خودش را آغاز کرده و چند فصلی از آن را نوشته است. در تمام این مدت او تنها با پای چپش این رمان را تایپ می کند و این نشان از کوشش و تلاش او دارد. “هو” خودش را نابغه نمی داند اما خودش را فردی با تمرکز بسیار می پندارد.

 

 

 


مطالب داغ چند روز گذشته