تصاویر دیدنی تشییع فرمانده اسرائیل

مجموعه : اخبار گوناگون
تصاویر دیدنی تشییع فرمانده اسرائیل

تشییع فرمانده اسرائیل که در حملات و درگیری با حزب الله کشته شد؛ با حضور رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی جنازه یکی از افسران کشته شده در حمله موشکی حزب الله در گورستان اورشلیم دفن شد.
مجله مراحم: صدها صهیونیست جنازه افسر تیپ گفعاتی را که روز گذشته در حمله رزمندگان حزب‌الله لبنان به مزارع اشغالی شبعا کشته شده بود را تشییع کردند.

 

تصاویر دیدنی تشییع فرمانده اسرائیل

مراسم تشییع فرمانده اسرائیل

تصاویر دیدنی تشییع فرمانده اسرائیل

مراسم تشییع فرمانده اسرائیل

تصاویر دیدنی تشییع فرمانده اسرائیل

مراسم تشییع فرمانده اسرائیل

تصاویر دیدنی تشییع فرمانده اسرائیل

مراسم تشییع فرمانده اسرائیل

تصاویر دیدنی تشییع فرمانده اسرائیل

مراسم تشییع فرمانده اسرائیل

تصاویر دیدنی تشییع فرمانده اسرائیل

مراسم تشییع فرمانده اسرائیل

تصاویر دیدنی تشییع فرمانده اسرائیل

مراسم تشییع فرمانده اسرائیل

تصاویر دیدنی تشییع فرمانده اسرائیل

مراسم تشییع فرمانده اسرائیل

تصاویر دیدنی تشییع فرمانده اسرائیل

مراسم تشییع فرمانده اسرائیل

تصاویر دیدنی تشییع فرمانده اسرائیل

مراسم تشییع فرمانده اسرائیل


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته