فرشتگان

تجاوزبی سابقه و 10 ساله این پدر به دختر خود !!

مجموعه : اخبار
تجاوزبی سابقه و 10 ساله این  پدر به دختر خود !!
خبرهای جدید ایران و جهان
به گزارش ناز وب مرد‌ی آمریكایی از شمال ایالت تگزاس به اتهام تجاوز به دختر خود به مدت بیش از یك دهه، به 40 سال حبس محكوم شد.

دادستان شهر پاركر (واقع در تگزاس شمالی) گفته است كه تجاوزات این پدر جانی ، منجر به تولد یك كودك و 3 بار سقط جنین شده است.

دادگاه همچنین به منظور محافظت از قربانی و كودك وی از ارائه نام واقعی این مرد ممانعت كرده است.

این پدر بیرحم در 10 مه به اتهام تجاوز به دختر خود در دادگاه مجرم شناخته شد و باید نیمی از مجازات حبس خود را بدون امكان عفو سپری كند. بعد از این او می‌ تواند بر اساس قوانین فدرال مورد بخشودگی قرار گیرد.


laghari
بیوگرافی هنرمندان