تصاویری از گیر کردن عجیب دو کودک در خودرو

مجموعه : اخبار
تصاویری از گیر کردن عجیب دو کودک در خودرو
دو کودک به دلیل قفل شدن درب خودرو ، در خودرو حبس شدند و به کمک نیروهای آتش نشانی نجات یافتند.
 
 
 
 تصاویری از گیر کردن عجیب دو کودک در خودرو
 

تصاویری از گیر کردن عجیب دو کودک در خودرو
 

تصاویری از گیر کردن عجیب دو کودک در خودرو
 

تصاویری از گیر کردن عجیب دو کودک در خودرو

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته