فرشتگان

قیمت طلا ، سکه و ارز 92/09/23

مجموعه : اخبار
قیمت  طلا ، سکه و ارز 92/09/23
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز شنبه در بازار 872 هزار تومان، طرح قدیم 872 هزارتومان، نیم سکه 443 هزارتومان، ربع سکه 262 هزارتومان و گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار و 500 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1239 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2954 تومان، هر یورو را 4060 تومان، هر پوند را 4830 تومان و هر درهم امارات را 808 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه شنبه – قیمت /تومان
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 872000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 872000
نیم سکه 443000
ربع سکه 262000
1 گرمی 170000
هرگرم‌طلای18عیار 89500
نوع ارز  
دلار آمریکا 2945
یورو 4060
پوند انگلیس 4830
درهم 808

……………………………………………………………………………………………………………
قیمت ارز. طلا. سکه روزپنجشنبه 92/09/21

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز پنج‌شنبه در بازار 864 هزار تومان، طرح قدیم 864 هزارتومان، نیم سکه 440 هزارتومان، ربع سکه 260 هزارتومان و گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 88 هزار و 600 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1224 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2935 تومان، هر یورو را 4045 تومان، هر پوند را 4820 تومان و هر درهم امارات را 805 تومان اعلام کردند.
 

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه پنج‌شنبه – قیمت /تومان
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 864000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 864000
نیم سکه 440000
ربع سکه 260000
1 گرمی 170000
هرگرم‌طلای18عیار 88600
نوع ارز  
دلار آمریکا 2935
یورو 4045
پوند انگلیس 4820
درهم 805

…………………………………………………………………………………………………………
قیمت ارز. طلا. سکه روزچهارشنبه 92/09/20

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز چهارشنبه در بازار 878 هزارتومان، طرح قدیم 877 هزارتومان، نیم سکه 441 هزارتومان، ربع سکه 262 هزارتومان و گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.
 
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 90 هزار و 170 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1256 دلار است.
 
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2940 تومان، هر یورو را 4050 تومان، هر پوند را 4840 تومان و هر درهم امارات را 805 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه چهارشنبه – قیمت /تومان
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 878000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 877000
نیم سکه 441000
ربع سکه 262000
1 گرمی 170000
هرگرم‌طلای18عیار 90170
نوع ارز  
دلار آمریکا 2940
یورو 4050
پوند انگلیس 4840
درهم 805

…………………………………………………………………………………………………………
قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه 92/09/19

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه‌شنبه در بازار 870 هزار و 500 تومان، طرح قدیم 870 هزارتومان، نیم سکه 440 هزارتومان، ربع سکه 262 هزارتومان و گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.
 
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار و 100 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1243 دلار است.
 
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2945 تومان، هر یورو را 4050 تومان، هر پوند را 4840 تومان و هر درهم امارات را 805 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه سه‌شنبه – قیمت /تومان
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 870500
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 870000
نیم سکه 440000
ربع سکه 262000
1 گرمی 170000
هرگرم‌طلای18عیار 89100
نوع ارز  
دلار آمریکا 2945
یورو 4050
پوند انگلیس 4840
درهم 805

………………………………………………………………………………………………………………
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 92/09/18

 نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز دوشنبه در بازار 866 هزارتومان، طرح قدیم 865 هزارتومان، نیم سکه 438 هزارتومان، ربع سکه 260 هزارتومان و گرمی 168 هزار تومان اعلام شد.
 
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 88 هزار و 600 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1230 دلار است.
 
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2948 تومان، هر یورو را 4030 تومان، هر پوند را 4820 تومان و هر درهم امارات را 806 تومان اعلام کردند

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه دوشنبه – قیمت /تومان
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 866000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 865000
نیم سکه 438000
ربع سکه 260000
1 گرمی 168000
هرگرم‌طلای18عیار 88600
نوع ارز  
دلار آمریکا 2948
یورو 4030
پوند انگلیس 4820
درهم 806

……………………………………………………………………………………………………………..

قیمت ارز. طلا. سکه روزیکشنبه 92/09/17
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز یکشنبه در بازار 865 هزارتومان، طرح قدیم 865 هزارتومان، نیم سکه 437 هزارتومان، ربع سکه 259 هزارتومان و گرمی 171 هزار تومان اعلام شد.
 
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 88 هزار و 600 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1231 دلار است.
 
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2943 تومان، هر یورو را 4025 تومان، هر پوند را 4830 تومان و هر درهم امارات را 806 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه یکشنبه – قیمت /تومان
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 865000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 865000
نیم سکه 437000
ربع سکه 259000
1 گرمی 171000
هرگرم‌طلای18عیار 88600
نوع ارز  
دلار آمریکا 2943
یورو 4025
پوند انگلیس 4830
درهم 806

laghari
بیوگرافی هنرمندان