فرشتگان

عکس دیدنی خروسی که ذاتا فشن است!

عکس دیدنی خروسی که ذاتا فشن است!
به گزارش ناز وب، خروسی در استان هنان در مرکز چین دیده شده که با همه آنهایی که ما دیده ایم تفاوت دارد.
این خروس اکنون به یک ستاره مشهور تبدیل و باعث شهرت روستای خود شده است. پرهای این پرنده، بر خلاف بقیه هم-نوعانش، فرفری است!
این خروس، در کنار بقیه مرغ و خروس های این خانواده زندگی می کند.

 


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان