ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

آموزش تهیه روغن سیر

آموزش تهیه روغن سیر

این روغن برای افرادی توصیه میشود كه عطر سیر را میپسندند ولی از بوی تند سیر بدشان میآید. برای تمامی غذاهایی كه سیر لازم دارد میتوان از این روغن استفاده كرد…

مواد لازم:

  • سیر 1 كیلو گرم
  • روغن مایع 3 كیلوگرم
طرز تهیه: نوع یك
یك كیلو سیر درسته را پوست گرفته،‌ و پس از شست و شوی كامل خشك كرده،‌ در شیشه ریخته و به ازای هر یك كیلو سیر سه كیلو روغن مایع با زیتون و یا مخلوطی از هر دو روی آن بریزید و در آن را ببندید. به مدت 15 روز آماده میشود. آن را در داخل یك كیسه یا پارچه و پارچه را در نایلون سیاه در جای تاریك نگهداری كنید. این روغن برای افرادی توصیه میشود كه عطر سیر را میپسندند ولی از بوی تند سیر بدشان میآید. برای تمامی غذاهایی كه سیر لازم دارد میتوان از این روغن استفاده كرد.
طرز تهیه: نوع دو
از همان مواد و با همان میزان استفاده كنید فقط به جای سیر درسته سیر خردشده در شیشه بریزید، در پوش آن را ببندید. از سیر آن میتوان در مواقع لزوم استفاده كرد.


برچسبها:

مطالب داغ چند روز گذشته