فرشتگان

عکس های دیدنی زنان مرد نما

عکس های دیدنی زنان مرد نما
به گزارش ناز وب، بورنه‌ شاس نام زنان مردنما در آلبانی است. در مناطق کوهستانی شمال آلبانی اگر در خانواده‌ ای سرپرست مردی وجود نداشته باشد، یکی از زنان نقش رهبری را به عهده می‌ گیرد و مرد می‌ شود. او یک عمر باید از عشق و زناشویی بپرهیزد.
 
 
عکس های دیدنی زنان مرد نما
 
عکس های دیدنی زنان مرد نما
 
عکس های دیدنی زنان مرد نما
 
عکس های دیدنی زنان مرد نما
 
عکس های دیدنی زنان مرد نما

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان