فرشتگان

تولد عجیب نوزاد دوقلوی به هم چسبیده در یمن (تصاویر)

مجموعه : اخبار گوناگون
تولد عجیب نوزاد دوقلوی به هم چسبیده در یمن (تصاویر)

تولد نوزاد دوقلوی به هم چسبیده که توسط تیم جراحان از هم جدا شدند.

به گزارش نازوب، مادری طی یک زایمان دوقلوی عجیب به هم چسبیده به دنیا آورد این دوقلو هر دو پسر به نام های عبدالرحمان و عبدالله هستند. چسبندگی عجیب آن ها از شکم و باسن و از داخل اشتراک روده ها است که طی آزمایشات به عمل آمده این دوقلوی اهل جمهوری یمن با تیم مجرب پزشکی از هم جدا شدند.

حال هر دونوزاد خوب گزارش شده است. تصاویر این دوقلوی عجیب به هم چسبیده را قبل و بعد از عمل در زیر مشاهده می کنید.

تولد عجیب نوزاد دوقلوی به هم چسبیده در یمن (تصاویر)

تولد عجیب نوزاد دوقلوی به هم چسبیده در یمن (تصاویر)

تولد عجیب نوزاد دوقلوی به هم چسبیده در یمن (تصاویر)

تولد عجیب نوزاد دوقلوی به هم چسبیده در یمن (تصاویر)

تولد عجیب نوزاد دوقلوی به هم چسبیده در یمن (تصاویر)

تولد عجیب نوزاد دوقلوی به هم چسبیده در یمن (تصاویر)

تولد عجیب نوزاد دوقلوی به هم چسبیده در یمن (تصاویر)


laghari
بیوگرافی هنرمندان