فرشتگان

نظرات خواندنی قالیباف درباره انتقال پایتخت

مجموعه : اخبار
نظرات خواندنی قالیباف درباره انتقال پایتخت
  به جای اینکه افراد به مراکز درمانی مراجعه کنند باید شبکه های محلی و خانه های سلامت با کمک وزارت بهداشت، ساختمان به ساختمان سراغ مردم بروندکه با این اقدام بسیاری از مشکلات ناشناخته شناسایی می شوند…
قالیباف پس از امضای تفاهم نامه ای که میان وزارت بهداشت،‌ شهرداری تهران و قوه قضاییه منعقد شد در جمع خبرنگاران افزود:‌ اگر در بحث انتقال پایتخت سیاسی میان تراکم زدایی و تمرکز زدایی فرق قائل شویم باری را از دوش شهر تهران برخواهیم داشت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا انتقال پایتخت سیاسی کشور مشکل آلودگی هوای شهر تهران را رفع می کند یا نه؟ گفت: ‌بحث این گونه نیست که ما در این باره نظر موافق یا مخالف دهیم.
قالیباف  افزود: در هرحال مجلس شورای اسلامی در این موضوع ورود کرده و مقرر شده است گروهی از کارشناسان ظرف دو سال بررسی کنند که ببینند آیا این تصمیم کمکی به رفع آلودگی هوای تهران می کند یا نه؟
شهردار تهران گفت:‌ همه اندیشمندان و صاحب نظران باید در این موضوع به کمک مجلس ،دولت و شهرداری بیایند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در این تفاهم نامه درباره آلودگی هوای تهران هم مباحثی مطرح شد؟ افزود:‌یکی از بحث های مهم ما این موضوع است که باید با هماهنگی شهرداری ، دولت و مجلس پیگیری شود و ما هم در شهرداری تهران همانند دولت در این باره دغدغه داریم و قطعا آلودگی هوا از چالش های بزرگ شهر است که رفع آن در دستور کار ما قرار دارد.
نوع مدیریت جغرافیایی در حاشیه شهرها اشکال دارد
شهردار تهران گفت: یکی از مشکلات حاشیه شهرها اشکالات موجود در مدیریت جغرافیایی بر این مناطق است.
محمدباقر قالیباف پس از امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان وزارت بهداشت، شهرداری تهران و قوه قضائیه در جمع خبرنگاران افزود: این تفاهم نامه در راستای خدمت بیشتر به مردم تهران به ویژه حاشیه آن امضا شد.
وی گفت: درست است که در حوزه ماموریت ها با مرزهای جغرافیایی مواجهیم اما در حوزه سلامت این مرز ها شناخته شده نیست چرا که حاکمیت وظیفه دارد سلامت مردم را در همه عرصه ها تامین کند.
شهردار تهران افزود:در این تفاهم نامه مقرر شد به حوزه سلامت در بخش اجتماعی توجه بیشتری شود که عمدتا این بخش متوجه شهرداری و قوه قضائیه است.
وی گفت: در عرصه بهداشت و درمان بخش سلامت هم ما می توانیم کمک قابل توجهی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته باشیم که این اقدام با استفاده از خانه های سلامت ، سازمان های غیردولتی و ظرفیت های دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران ، شهید بهشتی و دانشگاه  بهزیستی محقق می شود.
وی با اشاره به اینکه محوریت این اقدامات باید با نگاه پیشگیرانه باشد گفت: به جای اینکه افراد به مراکز درمانی مراجعه کنند باید شبکه های محلی و خانه های سلامت با کمک وزارت بهداشت، ساختمان به ساختمان سراغ مردم بروندکه با این اقدام بسیاری از مشکلات ناشناخته شناسایی می شوند.
قالیباف در ادامه درخصوص مشکلات حاشیه شهرها افزود : یک سوم جمعیت کلان شهرها در حاشیه شهرها زندگی می کنند و یکی از مشکلات حاشیه شهرها نوع مدیریت جغرافیایی ما در آن مناطق است.
شهردار تهران گفت: مثلا در شهر تهران تا محدوده ای از آزادگان زیر نظر ماست و آنطرف شهری جدید و روستایی است که ما درباره آن مسئولیتی نداریم اما مردم چنین مرزی را نمی شناسند و در واقع سلامت، امنیت، اقتصاد و سیاست چنین مرزی را نمی شناسد.
وی در ادامه به تصمیم دولت قبل در جدا کردن شهرری از تهران اشاره کرد و افزود: یکی از مخالفت های ما با این تصمیم این بود که اگر این اقدام محقق  شود دوباره حاشیه نشینی دیگری ایجاد می شود.
قالیباف گفت: البته باید از مهاجرت به شهرها و اطراف آن جلوگیری کرد که این مهم با اصلاح سیاستهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی محقق می شود.

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان