فرشتگان

زنی که پاهایش موهای همسرش را کوتاه می کند + عکس

زنی که  پاهایش موهای همسرش را کوتاه می کند + عکس

این خانم به دلیل نداشتن دست تلاش کرده است که همه کار هایش را خودش به تنهایی به کمک پاهایش انجام دهد.

به گزارش نازوب خانم 49 ساله چینی به نام بای آیسایان کنترل دست هایش را از دوران کودکی از دست داده است و یاد گرفته که از پاهایش استفاده کند. مهارت او به حدی رسیده که با پاهایش سر همسرش را نیز اصلاح میکند.

زنی که  پاهایش موهای همسرش را کوتاه می کند + عکس

زنی که  پاهایش موهای همسرش را کوتاه می کند + عکس


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان