اقدام احمقانه این دختر و شبیه شدن به پری افسانه ای

اقدام احمقانه این دختر  و شبیه شدن به پری افسانه ای
این دختر که شیفته افسانه‌ها است گوشش را جراحی کرده تا مثل پری‌ها به نظر برسد و برای جراحی تیز کردن نوک گوشش 250 پوند پرداخته است…

 
یک دختر برای اینکه مثل شخصیت‌های فیلم«ارباب حلقه‌ها» شود برای تغییر دادن شکل گوشش به زیر تیغ جراحی رفت.
این زن که فکر می‌کند که از دنیایی دیگر آمده و در زندگی قبلی‌اش یک فرشته بوده است در طی یک عمل جراحی نوک گوشش را به شکل پری ها به شکل تیزی درآورد.
این دختر که شیفته افسانه‌ها است گوشش را جراحی کرده تا مثل پری‌ها به نظر برسد و برای جراحی تیز کردن نوک گوشش 250 پوند پرداخته است.
 

اقدام احمقانه این دختر و شبیه شدن به پری افسانه ای
گفته این دختر:« بعضی از والدین به کودکان خود می‌گوین که آن‌ها باید رفتار خوبی داشته باشند چون می‌دانند که یک پری همه چیز را به بابانوئل می‌گوید. وقتی بچه‌ها مرا ببینند می‌فهمند که پدر و مادرشان با ان‌ها شوخی نمی کنند.»
او ادامه داد: «وقتی که خواستم گوش‌هایم را جراحی کنم تا ان موقع در هیچ چیزی در زندگی‌ام انقدر مطمئن نبودم.»برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته