مجموعه کامل ماه رمضان

 مجموعه کامل ماه رمضان

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

عاشقانه، جبران خیلی جبران

عاشقانه، جبران خیلی جبران
در کنار یکدیگر بایستید، اما نه بسیار نزدیک به یکدیگر:
زیرا ستون های معبد جدای از هم می ایستند،
 
************
 
به یکدیگر عشق بورزید، اما از عشق بند مسازید.
بگذارید عشق دریایی مواج باشد در میان سواحل روح شما.
 
************

با هم بخوانید و برقصید و شادمان باشید، اما بگذارید هر یک از شما تنها باشد، همچون سیم های  عود که تنها هستند، گرچه با یک نغمه به ارتعاش در می آیند.

************

دل های خود را به یکدیگر بدهید، اما نه برای نگه داشتن.
زیرا تنها دست زندگی شایسته است دل های شما را نگه دارد.

************

 


 مجموعه کامل ماه رمضان

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
جنیفرلوپز جنجالی ترین عکس خود را منتشر کرد، حتما ببینید
جنیفرلوپز جنجالی ترین عکس خود را منتشر کرد، حتما ببینید
مشاهده بیشتر