فرشتگان

سرگرمی و تفریح بی رحمانه مردم چین (عکس)

سرگرمی و تفریح بی رحمانه مردم چین (عکس)

در روستایی در شمال کشور چین مردم  تفریح جالبی دارند. آنها سگ های به خون تشنه خود را به جان یکدیگر می اندازند و از تماشای جنگ بین سگ ها لذت می برند.در ادامه تصاویری از این سگ های وحشی را مشاهده می کنید.با نازوب همراه باشید.

 

 

 

 

سرگرمی و تفریح بی رحمانه مردم چین (عکس)

سرگرمی و تفریح بی رحمانه مردم چین (عکس)

سرگرمی و تفریح بی رحمانه مردم چین (عکس)

سرگرمی و تفریح بی رحمانه مردم چین (عکس)

سرگرمی و تفریح بی رحمانه مردم چین (عکس)

سرگرمی و تفریح بی رحمانه مردم چین (عکس)سرگرمی و تفریح بی رحمانه مردم چین (عکس)


laghari
بیوگرافی هنرمندان