فرشتگان

معمای با حال سن عروس

مجموعه : معما و تست هوش
معمای با حال سن عروس

لحظاتی سرگرم کننده با حل معمای سن عروس خانم …

 

يک زن و شوهر 21 بيست و يک سال پيش زماني که با هم ازدواج کردند ، سن شوهر 3 سه برابر سن زن بود. امروز سن او دو برابر سن زنش است ، زن در روز عروسي چند ساله بوده است .

 

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

 

***جواب معما:

زن در روز عروسي 21 بيست و يک سال داشت است.

سن اين خانم در حال حاضر برابر است با اختلاف سن او و سن شوهرش …

در آن زمان سن زن 21 بيست و يک سال و سن مرد سه برابر سن زنش ، يعني 63 شصت و سه سال بود.

 

الان سن زن 42 چهل و دو سال و سن مرد دو برابر سن زنش ، يعني 84 هشتاد و چهار سال است.

 

 

 


laghari
بیوگرافی هنرمندان