فرشتگان

اسب جالبی که تبدیل به شیر شده است!! (عکس)

اسب جالبی که تبدیل به شیر شده است!! (عکس)

مربیان و تربیت کنندگان حیوانات در سیرک برای جلب مخاطب و ایجاد تغییر در روند اجرای برنامه های خود از هیچ اقدام خلاقانه ای فروگذار نیستند. حضور 9500 تماشاچی در سالن سیرک بیرمنگام انگلستان اسب شیرینی را به ستاره و یکی از جاذبه های دیدنی سال مدبل نمود. به گزارش نازوب مربی و تربیت کننده فیلیپینی اسب پونی با ابتار و طراحی خلاقانه آراتین موها و یالهای اسب خود آن را به شکل شیر در سالن به نمایش گذاشت.

 

اسب جالبی که تبدیل به شیر شده است!! (عکس)

اسب جالبی که تبدیل به شیر شده است!! (عکس)


laghari
بیوگرافی هنرمندان