طولانی ترین خبر فوری مجری زن را مخفی کرد! عکس

طولانی ترین خبر فوری مجری زن را مخفی کرد! عکس
شبکه تلویزیونی سبأ یمن با انتشار خبری فوری که ده سطر را شامل می شد یکی از طولانی ترین خبرهای فوری را به نمایش گذاشت…
 
شبکه تلویزیونی سبأ یمن در جریان یکی از بخش های خبری خود،خبر فوری بسیار طولانی ای را روی صفحه تلویزیون به نمایش گذاشت!

 

 

شبکه تلویزیونی سبأ یمن با انتشار خبری فوری که ده سطر را شامل می شد یکی از طولانی ترین خبرهای فوری را به نمایش گذاشت. این خبر فوری در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسیده است.

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته