لحظات دیدنی و بی نظیر نقاشی کردن یک فیل !!!

لحظات دیدنی و بی نظیر نقاشی کردن یک فیل !!!
هنگامی که یک فیل نقاشی می کند!!!
تصویر پرتره این فیل از خودش شاید برای سال ها ماندگار شود.
 
 
 
 

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته