عکس های زیباترین زن سرباز شناخته شده دنیا

عکس های زیباترین زن سرباز شناخته شده دنیا
به گزارش ناز وب، کاترینا هوج ۲۲ ساله اهل یکی از شهرهای حومه لندن ، یک سرباز زن ارتش انگلیس است که در عراق خدمت کرده است و بصورت نیمه وقت هم بعنوان مدل مشغول بکار است.

او در نتیجه یکی از کارهای شجاعانه خود در رابطه با گرفتن یک خرابکار ، موفق به دریافت نشان شجاعت شد ، علاوه بر شجاعت آنچه در مورد این سرباز ارتشی مورد توجه است صورت زیبای اوست. صورت این زن به قدری زیباست که از او با عنوان زیباترین سرباز دنیا یاد میشود.

 

عکس های زیباترین زن سرباز شناخته شده دنیا

عکس های زیباترین زن سرباز شناخته شده دنیا

 عکس های زیباترین زن سرباز شناخته شده دنیا

 عکس های زیباترین زن سرباز شناخته شده دنیا

   عکس های زیباترین زن سرباز شناخته شده دنیا

عکس های زیباترین زن سرباز شناخته شده دنیا
 

عکس های زیباترین زن سرباز شناخته شده دنیا

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته