عکس زنان جوان و خوش هیکل کرد در پادگان آموزشی عراق

عکس زنان جوان و خوش هیکل کرد در پادگان آموزشی عراق

عکس زنان جوان و خوش هیکل کرد در پادگان آموزشی عراق را در این نونشته از بخش عکس های گوناگون نازوب مشاهده می کنید. با آغاز حملات داعش به عراق و شروع بحران در این کشور آموزشهای نظامی به زنان به صورت منظم و با اصول نظامی در کردستان عراق صورت می گیرد و زنان با حضور در واحدهای پیشمرگ زنان، برای نبرد با داعش آموزش نظامی می بینند.

 

 

عکس زنان جوان و خوش هیکل کرد در پادگان آموزشی عراق

عکس زنان جوان و خوش هیکل کرد در پادگان آموزشی عراق

عکس زنان جوان و خوش هیکل کرد در پادگان آموزشی عراق

عکس زنان جوان و خوش هیکل کرد در پادگان آموزشی عراق

عکس زنان جوان و خوش هیکل کرد در پادگان آموزشی عراق

عکس زنان جوان و خوش هیکل کرد در پادگان آموزشی عراق

عکس زنان جوان و خوش هیکل کرد در پادگان آموزشی عراق

عکس زنان جوان و خوش هیکل کرد در پادگان آموزشی عراق

عکس زنان جوان و خوش هیکل کرد در پادگان آموزشی عراق

عکس زنان جوان و خوش هیکل کرد در پادگان آموزشی عراق


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته