هوسرانی این زن 100 ساله در مسافرخانه + (عکس)

هوسرانی این زن 100 ساله در مسافرخانه + (عکس)
پسر به مادرش گفت: مادر خجالت بکش من خودم به مسافرخانه که رسیدیم فردی را برایت پیدا می کنم تا برایت رقص برهنه نماید. پیرزن به پسرش گفت نه خودم یکی انتخاب می کنم…
 
مادر بزرگ صد ساله تصمیم گرفت به اتفاق دختر ش به روش جدید صد سالگی خود را جشن بگیرد.خانم بیوه دوریس دی هاردای که تصمیم گرفته یادی از دوران جوانی خود نماید کیلومترها راه را طی نمود تا رقص برهنه تماشا نماید.خانم دوریس از روستای ساندبای بریتانیا کیلومتر ها راه را با ماشین لیموزین خود طی نمود تا به مسافرخانه "سان"در روستای نورث وتلی برسد.
 
او که در ماشین به یاد دوران جوانیهای خود افتاده بود رو به پسرش باری کرد و گفت نمی شود راننده خودش را برایم لخت نماید.به گزارش ناز وب پسرش به او گفت مادر خجالت بکش من خودم به مسافرخانه که رسیدیم فردی را برایت پیدا می کنم تا برایت رقص برهنه نماید. پیرزن به پسرش گفت نه خودم یکی انتخاب می کنم.
 
هنگامی که به مسافرخانه روستای نورث ولتی رسیدند باری به جوان رقاص گفت مواظب رفتار و حرکات خود باش!جلو پیرزن صد ساله می خواهی برقص! جوان رقاص به ادا و اطوار مختلف خودش را برای پیرزن لخت لخت نمود.و پیرزن از رقص جوان لذت برد.یکی از پزشکان به پسر 58 ساله پیرزن می گوید:مادر پولدار پیری داری!اما دل و جگرش هنوز مثل دخترای 14 ساله است.
 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته