16+ عکس های جنجالی نوشیدن ادرار گاوها در هندوها

در این باور عجیب آنها نوشیدن ادرار گاو ماده را پیش از طلوع آفتاب برای درمان بعضی بیماری های لاعلاج نظیر سرطان می نوشند….
 
تصاویر مربوط به گاوداری در ایالت شمالی آگار است که صاحب آن گفته است هر روز به تعداد متقاضیان ادرار گاو افزوده می شود. هندوها که گاو را حیوانی مقدس می دانند و گروهی از آنها بر این باورند که در ادرار آن خاصیتی نهفته است که پلشتی ها را از بدن دور می سازد.

در این باور عجیب آنها نوشیدن ادرار گاو ماده را پیش از طلوع آفتاب برای درمان بعضی بیماری های لاعلاج نظیر سرطان می نوشند.

 

16+ عکس های جنجالی نوشیدن ادرار گاوها در هندوها

16+ عکس های جنجالی نوشیدن ادرار گاوها در هندوها

16+ عکس های جنجالی نوشیدن ادرار گاوها در هندوها

16+ عکس های جنجالی نوشیدن ادرار گاوها در هندوها


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته