تصویر نایاب خلبانان اسیر نیروی هوایی ایران سال 1984

تصویر نایاب خلبانان اسیر نیروی هوایی ایران سال 1984
 
خلبانان اسیر نیروی هوایی ایران/ اردوگاه تکریت عراق
 
اردوگاه صلاح الدین در نزدیکی تکریت سال 1984
 
  

a
مطالب داغ چند روز گذشته