لطفا با دقت به این تصویر بسیار زیبا نگاه کنید

لطفا با دقت به این تصویر بسیار زیبا نگاه کنید
 
با دقت نگاه کنید…

.
.
.
.
.
.
.شاید تصویر زیر در یک نگاه  مجموعه ای از خطوط متحد المرکز به نظر برسند اما با کمی دقت در آن می توانید تصویر مونالیزا را بیابید.
 
 
 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته