تله کابین بسیار دیدنی مردم یک روستای دور افتاده

تله کابین بسیار دیدنی مردم یک روستای دور افتاده
مردم روستایی در نزدیکی رودخانه جینشای چین برای عبور و مرور از منطقه سکونت خودناچارند تا روزانه از یک تله کابین خطرناک و بدون وسایل ایمنی استفاده کنند تا از این دره 400 متیر عبور کنند…

تله کابین بسیار دیدنی مردم یک روستای دور افتاده


تله کابین بسیار دیدنی مردم یک روستای دور افتاده


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته