حال کتاب کمیاب و نادر 6 طرفه دنیا را ببینید (متحرک)

حال کتاب کمیاب و نادر 6 طرفه دنیا را ببینید (متحرک)
 کتابی که در تصویر متحرک می بینید، کتاب کوچکی متعلق به کتابخانه ملی سوئد است که صحافی "پشت به پشت" شش لایه ای دارد و از شش طرف گیره می خورد…
 
کتابخانه ملی سوئد کلکسیون تصویری جالبی از کتاب های نادر تاریخی در اختیار دارد که در میان آنها کتاب های ارزشمند زیادی یافت می شوند.
 
درست است که تبلت های امروزی امکان مطالعه کتاب از جهات مختلف و آنطور که راحت هستید را در اختیار شما می گذارند و حتی ظرفیت گنجاندن هزاران کتاب را درون خود دارند، ولی چه کسی فکرش را می کرد که در قرن شانزدهم کتابی چاپ شود که بتوان از شش جهت مختلف آن را مطالعه کرد؟
 
حال کتاب کمیاب و نادر 6 طرفه دنیا را ببینید (متحرک)

کتابی که در تصویر متحرک می بینید، کتاب کوچکی متعلق به کتابخانه ملی سوئد است که صحافی "پشت به پشت" شش لایه ای دارد و از شش طرف گیره می خورد. این کتاب جالب در آلمان چاپ شده و مانند بسیاری از کتاب های آن دوره، متنی مذهبی دارد.


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته