(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

مجموعه : اخبار حوادث
(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

دیدن این تصاویر زجر آور به همه افراد توصیه نمی شود.

 

 

خدایا… خدایا ….خدایا …کجاست انسانیت بنده هایی که تو چون خدایشان هستی ؟؟؟

 

 

تصاویری دردناک از زندگی سمیه مهری و دو دخترش که توسط همسرش مورد اسید پاشی قرار گرفت. و در پایان مراسم تشییع این زن زجر کشیده که بر اثر اسید پاشی و اثرات آن بر ریه در گذشت را مشاهده می کنید.

 

 

سمیه مهری و دو دخترش در اردیبهشت‌ماه سال ۹۰ از سوی همسرش مورد اسیدپاشی قرار گرفت. او پس از مدت‌ها تحمل بیماری سرانجام به دلیل از کار افتادگی ریه در اثر زخم‌های ناشی از اسید در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت و برای همیشه فرزندانش را تنها گذاشت.

 

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

فاجعه اسید پاشی بر زن و فرزند

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

تصاویر دردناک زندگی زن قربانی اسید پاشی همراه با یکی از دخترانش

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

با چشمانی پر از اشک برایت آرزوی آرامش ابدی دارم

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

زندگی دردناک سمیه مهری و دخترش

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

عکس های دردناک

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

تصاویری از مراسم در گذشت و خاکسپاری این زن جوان قربانی اسید پاشی توسط همسرش

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)

(18-) سمیه مهری قربانی اسید پاشی درگذشت (عکسهای دردناک)برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته