فرشتگان

دختر 15 ساله ای که عروسک شد (عکس)

دختر 15 ساله ای که عروسک شد (عکس)

دختری که در اوج نوجوانی است با جراحی های بحث برانگیز خودش را شبیه عروسک کرد!!

 

به گزارش نازوب لی هی دانائه نام این دختر 15 ساله است که اخیرا در شبکه های اجتماعی بسیاردر موردش بحث میشود. او اخیرا عمل جراحی بر روی خود انجام داده تا شبیه به عروسک شود. بحث در شبکه های اجتماعی نیز به همین موضوع مربوطه است.

دختر 15 ساله ای که عروسک شد (عکس)

دختر 15 ساله ای که عروسک شد (عکس)

دختر 15 ساله ای که عروسک شد (عکس)

دختر 15 ساله ای که عروسک شد (عکس)

دختر 15 ساله ای که عروسک شد (عکس)

دختر 15 ساله ای که عروسک شد (عکس)

دختر 15 ساله ای که عروسک شد (عکس)


laghari
بیوگرافی هنرمندان