لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

مینی شعرهای تصویری (2)

مینی شعرهای تصویری (2)

شعرهای کوتاه و خواندنی سری دوم

 

شعر در کوتاه ترین و موجزترین و خوش آهنگ ترین و مناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی درگیر می کند که برای عقل، نامفهوم و موهوم و بیگانه است، اما برای دل و جان، آشنا و حس شدنی است. شعر، میزبانی صادق است که قلب مخاطبان مستعد خود را هدف قرار می دهد و آنان را به ساحت ناممکن ها و ناباوری ها فرا می خواند تا خود ببینند و باور کنند که اگر ایمان و عشق باشد، هر ناممکنی ممکن می شود.

 

مینی شعرهای تصویری (2)

مینی شعرهای تصویری (2)

مینی شعرهای تصویری (2)

مینی شعرهای تصویری (2)

مینی شعرهای تصویری (2)

مینی شعرهای تصویری (2)

مینی شعرهای تصویری (2)

مینی شعرهای تصویری (2)

مینی شعرهای تصویری (2)

مینی شعرهای تصویری (2)

مینی شعرهای تصویری (2)

مینی شعرهای تصویری (2)


بیوگرافی هنرمندان