لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

خرگوش جادویی به دور از چشم های ما ! عکس

خرگوش جادویی به دور از چشم های ما ! عکس

عکس های خرگوش جادویی پستاندار به دور از چشم ها

 

 

نازوب: Ili pika پستانداری زیباست که با نام بومی Ochotona iliensis و نام مستعار خرگوش جادویی شناخته میشود.

 

خرگوی جادویی به دور از چشم های ما ! عکس

این حیوان بسیار کم به چشم انسان دیده میشود و در کوه های Tianshan در چین زندگی میکند.از کشف این پستاندار به سختی 40 سال میگذرد و دلیل آن هم استتار بی نظیرش بین سنگ ها و البته محل زندگیش است.

خرگوی جادویی به دور از چشم های ما ! عکس

خرگوی جادویی به دور از چشم های ما ! عکس

خرگوی جادویی به دور از چشم های ما ! عکس

خرگوی جادویی به دور از چشم های ما ! عکس

خرگوی جادویی به دور از چشم های ما ! عکس

 

 


بیوگرافی هنرمندان