لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

زنان چند جنسی گرا و ترانجنسی ها در صف ارتش! (عکس)

زنان چند جنسی گرا و ترانجنسی ها در صف ارتش! (عکس)

تراجنسی چیست؟

 

دگرجنسگونه، تراجنسیتی یا ترنس‌جندر (به انگلیسی: Transgender) یک اسم عمومی برای افراد، عقاید و گروه‌هایی است که مایل به تغییر قواعد فرهنگی و اجتماعی و فیزیکی نقش جنسیتی خود می‌باشند. ترنسجندر به معنای دیگر یعنی یک فرد که خود را به صورت زن، مرد، دوجنسه، یا بی‌جنسیت ببیند ولی دیگران فرد را از لحاظ ظاهری یا ژنتیکی به صورت دیگر ببینند. ترنسجندر یک گرایش جنسی نیست. یک ترنسجندر به عنوان یک فرد می‌تواند یک دگرجنس‌گرا, همجنس‌گرا, دوجنس‌گرا, pansexual، چندجنس‌گرا، و یا بی‌جنس‌گرا باشد بعضی ترنسجندرها ممکن است احساس کنند که برچسبهای گرایش جنسی کامل نیست و برای آن‌ها تطبیق نمی‌کند.

 

فصل جذب سربازان جدید ارتش تایلند آغاز شده است. که در این میان زنان و راهبان تراجنسی نیز در این صف حضور دارند!

به گزارش نازوب، طبق قانون تایلند، ماه آوریل هر سال بازرسی فیزیکی برای خدمت سربازی میان همه مردان بالای 21 سال کشور برگزار می شود. راهبان و ترانجنسی ها که برخی زنان را شامل می شود نیز در این ردیف قرار می گیرند.

 

شایان ذکر است در تایلند ترانجنسی ها (زنان ) از لحاظ حقوقی، جزو مردان شناخته می شوند.

 

زنان چند جنسی گرا و ترانجنسی ها در صف ارتش! (عکس)

زنان چند جنسی گرا و ترانجنسی ها در صف ارتش! (عکس)

زنان چند جنسی گرا و ترانجنسی ها در صف ارتش! (عکس)

زنان چند جنسی گرا و ترانجنسی ها در صف ارتش! (عکس)

زنان چند جنسی گرا و ترانجنسی ها در صف ارتش! (عکس)


بیوگرافی هنرمندان