خوش اندام ترین زن رقصنده به طرز فجیع به قتل رسید (عکس 18-)

خوش اندام ترین زن رقصنده به طرز فجیع به قتل رسید (عکس 18-)

خوش اندام ترین زن رقصنده به طرز فجیع توسط شوهر شیطان صفت به قتل رسید. حسادت بی جای مردانه زندگی 4 روزه خود و همسر جذاب و رقصنده را به نابودی کشید.

ویدئو مشئز کننده ای که در دوربین های امینتی خیابان ضبط شده بود نشان می دهد شوهر دیوانه ای به نام میلتون ویرا 32 ساله پس از این که به همسر جذاب و رقصنده خود مشکوک شده بود او را از آپارتمان در شهرستان ریو دو ژانیرو در شرق برزیل. به بیرون کشید و با کشیدن او بر زمین و کوبیدن 11 مرتبه سنگ بتنی بزرگ بر سر همسرش او را به قتل رساند . این زن رقصنده و معروف به نام آلوز د ساعیان 29 ساله تنها 4 روز با این مرد دیوانه ازدواج کرده بود.

پس از دستگیری این مرد شیطان صفت اعتراف کرد که به او شک کرده بودم و دست به چنین کاری زدم .

خوش اندام ترین زن رقصنده به طرز فجیع به قتل رسید (عکس 18-)

خوش اندام ترین زن رقصنده به طرز فجیع به قتل رسید (عکس 18-)

خوش اندام ترین زن رقصنده به طرز فجیع به قتل رسید (عکس 18-)

خوش اندام ترین زن رقصنده به طرز فجیع به قتل رسید (عکس 18-)

خوش اندام ترین زن رقصنده به طرز فجیع به قتل رسید (عکس 18-)


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته