تصاویر بکر از سواحل سنگفرش شده طبیعی! باور میکنی

تصاویر بکر از سواحل سنگفرش شده طبیعی! باور میکنی
 
جه زیبا خالقی دارم ،  چه بخشایش خدای عاشقی دارم ….
 
 ناز وب، تصاویر شگفت انگیز زیر ساحل سنگفرش شده طبیعی در کشور ایرلند است که بر اثر فوران آتشفشانی در لبه ساحل تشکیل شده است.

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته