بالاخره قبله كدام طرف است؟ (عكس خیلی دیدنی)

بالاخره قبله كدام طرف است؟ (عكس خیلی دیدنی)
 
قبلهٔ مسلمانان ابتدا به طرف بیت‌المقدس بود، که بعدها در هنگام اقامت محمد در مدینه به سوی کعبه (درون مسجدالحرام) تغییر کرد.
تعیین قبله برای عبادت مسلمانان به سوی آن، از یك سو تاثیری معنوی برای حضور قلب و رو كردن به سوی خدا دارد و از سوی دیگر دستاورد آن برای نمازهای جماعت نظم و ترتیب و زیبایی است، با این حال گاه ما چندان كه باید به این شرط عبادت بهای لازم را نمی دهیم.
 
 

بالاخره قبله كدام طرف است؟ (عكس خیلی دیدنی)
 
منبع : عصر ایران
 

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته