عکس دیدنی از ساختمان رادیو تهران ۶۰ سال پیش

عکس  دیدنی از ساختمان رادیو تهران ۶۰ سال پیش
 
ساختمان خاطره انگیز رادیو تهران سال ۱۳۳۰ خورشیدی

 

عکس  دیدنی از ساختمان رادیو تهران ۶۰ سال پیش

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته