دختری که برای همیشه در آغوش مادرش ماند!عکس

دختری که برای همیشه در آغوش مادرش ماند!عکس
 
این دختر 19 ساله به دلیل شرایط جسمی که دارد محبور است همیشه در آغوش مادر به هر کجا می خواهد برود!!
 
اجیفا خاتون دختر 19 ساله ای است که در همان کودکی رشدش متوقف شد.او ساکن میراپار هندوستان است.اکنون که 19 سال سن دارد هنوز مادرش با قاشق غذا در دهانش می گذارد و مادرش خانم آپیلا 42 ساله مجبور است به هر کجا می رود دختر 19 ساله خود را بغل نماید.
وزن خاتون 7 کیلو بیشتر نیست.تنها کلماتی که او می تواند به زبان بیاورد این است که به مادرش می گوید ماما به پدرش می گوید بابا و به خواهرانش می گوید دد.خواهران خاتون رینی 17 ساله و ربیع 14 ساله و همچنین برادرش دنیش 8 ساله با سن کوچکشان چندین برابر او هستند.
 
 

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته