ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

گورستان وحشتناک و سمی لوازم الکتریکی (عکس)

گورستان وحشتناک و سمی لوازم الکتریکی (عکس)

نازوب، شما شاهد گورستان الکترونیکی سمی در آفریقا هستید که در آن رایانه های شخصی قدیمی، لپ تاپ، مایکروویو، یخچال تلفن و … وجود دارد. این قبرستان بسیار سمی است و تا کنون هیچ راهکاری برای آن پیدا نکرده اند و گاها مجبور هستند این وسایل را آتش بزنند که دود ناشی از آن هم بسیار سمی و خطرناک است. 

 

گورستان وحشتناک و سمی لوازم الکتریکی (عکس)

گورستان وحشتناک و سمی لوازم الکتریکی (عکس)

قبرستان لوازم الکتریکی

گورستان وحشتناک و سمی لوازم الکتریکی (عکس)

گورستان وحشتناک و سمی لوازم الکتریکی (عکس)

ضایعات سمی لوازم الکتریکی در افریقا

گورستان وحشتناک و سمی لوازم الکتریکی (عکس)

گورستان وحشتناک و سمی لوازم الکتریکی (عکس)

گزارش تصویری از قبرستان تمامی لوازم الکتریکی

گورستان وحشتناک و سمی لوازم الکتریکی (عکس)

گورستان وحشتناک و سمی لوازم الکتریکی (عکس)

گورستان وحشتناک و سمی لوازم الکتریکی (عکس)

گورستان وحشتناک و سمی لوازم الکتریکی (عکس)

گورستان وحشتناک و سمی لوازم الکتریکی (عکس)


مطالب داغ چند روز گذشته