لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

دختران جنجالی با لبهایی شبیه ماهی های غول آسای اقیانوسی

دختران جنجالی با لبهایی شبیه ماهی های غول آسای اقیانوسی

در برخی از نقاط مرموز دنیا دخترانی هستند که علیرغم شهرت و ثروت باز هم دوست دارند مشهور باشند و بدون توجه به سن قانونی خود دست به انجام جراحی های عجیب می زنند . در این میان کایلی که خود یک دختر مشهور و ستاره تلوزیون است تصمیم گرفت لبهای خود را گوشتالو کند و بسیاری از دختران به تقلید از این ستاره توسط فنجان و بطری های آب و وسایل دیگری که بدون جراحی می توانید لبهایی گوشتالو داشته باشید دست به چنین کاری زدند و جالب اینجا است که لبهای این دختران شباهت بسیار زیادی به لبهای ماهی ها دارد!!!!

متاسفانه به نظر می رسد هر کس بدون درک واقعی از داشتن لبهایی زیبا چنین اقداماتی انجام دادند تنها علاوه بر عدم موفقیت شبیه ماهی های غول آسای اقیانوس شده اند.

دختران جنجالی با لبهایی شبیه ماهی های غول آسای اقیانوسی

کایلی با جراحی پلک و لبها بسیاری از دخترها او را الگو قرار دادند.

دختران جنجالی با لبهایی شبیه ماهی های غول آسای اقیانوسی

دختران جنجالی با لبهایی شبیه ماهی های غول آسای اقیانوسی

دختران جنجالی با لبهایی شبیه ماهی های غول آسای اقیانوسی

دختران جنجالی با لبهایی شبیه ماهی های غول آسای اقیانوسی

دختران جنجالی با لبهایی شبیه ماهی های غول آسای اقیانوسی

دختران جنجالی با لبهایی شبیه ماهی های غول آسای اقیانوسی

برخی از نتایج به دست آمده به معنای واقعی دختران کارتونی.

دختران جنجالی با لبهایی شبیه ماهی های غول آسای اقیانوسی

دختران جنجالی با لبهایی شبیه ماهی های غول آسای اقیانوسی

دختران جنجالی با لبهایی شبیه ماهی های غول آسای اقیانوسی

دختران جنجالی با لبهایی شبیه ماهی های غول آسای اقیانوسی

دختران جنجالی با لبهایی شبیه ماهی های غول آسای اقیانوسی

دختران جنجالی با لبهایی شبیه ماهی های غول آسای اقیانوسی

دختران جنجالی با لبهایی شبیه ماهی های غول آسای اقیانوسی

دختران جنجالی با لبهایی شبیه ماهی های غول آسای اقیانوسیبرچسبها:

بیوگرافی هنرمندان