فرشتگان

اقدام عاشقانه و جالب به روش دختر دانشجو (عکس)

اقدام عاشقانه و جالب به روش دختر دانشجو (عکس)

این هم متفاوت و جالب ترین اقدام عاشقانه توسط یک دختر دانشجو

 

به گزارش نازوب، دختری دانشجو در رشته اقتصاد از دانشگاه وهان یانگ تسه چین سعی می کند با مفاهیم ریاضی علاقه خود را به نامزدش نشان دهد.علامت    “-∞”, “+∞”,    به معنای بی نهایت مثبت و بی نهایت منفی است.بنا بر این جمله اول را می توان اینطور معنی نمود که در ابتدای زندگی هر دو طرف فاز مثبت ارسال می نمایند.

 

اقدام عاشقانه و جالب به روش دختر دانشجو (عکس)

 

اما در عبارت دوم اگر در این بین یکی از طرفین فاز منفی بدهد طرف دیگر نیز منفی می شود.جمله سوم را می توان اینطور معنی نمود که  اگر فاز منفی از هر یک از طرفین ارسال نگردد و همه چیز مثبت باشد عشق بی نهایت خواهد بود.

 


laghari
بیوگرافی هنرمندان