تصاویری از حکم اعدام برای دو متجاوز به عنف

مجموعه : اخبار
تصاویری از حکم اعدام برای دو متجاوز به عنف
تصاویری که در زیر مشاهده می کنید حکم اعدام دو متجاوز به عنف است که صبح روز پنج شنبه در شیراز اجرا شد.

 

 

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته