زنی که سال ها مرد بود!!! عکس

زنی که سال ها مرد بود!!! عکس
 
کارشناسان جنگ با بررسی هایی که انجام دادند متوجه شده اند که این افسر جوان یک زن است.
 
ممکن است زمانیکه به عکس های جنگ جهانی اول مربوط به  کاپیتان آلبرت آرتور چپمن  از رزمندگان دلاور نیوزلندی نگاه می کنید حضور افسر جوان را در کنار وی نادیده بگیرید .

اما کارشناسان جنگ با بررسی هایی که انجام دادند متوجه شده اند که این افسر جوان یک زن است.

حضور یک زن در کنار کاپیتان چیمن کنجکاوی آنها را برای یافتن ارتباط این دو با یکدیگر برانگیخته است.اما نتایج مطمئنی هنوز در دست نیست.
البته هویت اصلی این زن شجاع که پا به پای مردان در جنگ تلاش می کرده هم چنان نامعلوم است.

 

زنی که سال ها مرد بود!!! عکس

زنی که سال ها مرد بود!!! عکس

 


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته